Present Problems of Power System Control

© Copyright by Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, Wroclaw 2012

ISSN 2084-2201